Heavenly Sword

 
 
€5
Kategória Akčné
Zvoľte variant
Stav hry: Použitá Skladom (1 ks) €5
   
 

 Heavenly Sword

Silný emocionální náboj, úchvatná grafika a bezprecedentní herecký výkon hlavních postav. To je nový titul Heavenly Sword, který skutečnì provìøí úžasný výkon herní konzole PLAYSTATION®3. Dramatický pøíbìh vypráví o Nariko, ohnivì rudovlasé hrdince, a její výpravì za pomstou proti Královi a jeho útočící armádì. Pøíbìh se točí okolo starovìkého nebeského meče, který kdysi patøil mocnému božstvu. Nikdy jej nemùže ovládnout smrtelník, aniž by meč z nìj nevysál všechen život a nezabil jej v prùbìhu nìkolika hodin. Když útočící Král hraje jej Andy Serkis známý z filmù Lord of the Rings a King Kong zničí klan bojovníkù, strážících nebeský meč, dcera vùdce klanu, Nariko, vezme meč a zahájí poslední zoufalou bitvu o pøežití. Nariko však musí zaplatit nejvyšší da. Její poslední mise pomsty proti Královi a jeho armádì musí skončit døíve, než z ní meč vysaje všechen život … Heavenly Sword v sobì spájí poøádnou akci a vizuální efekty nejlepších akčních filmù s novým a pøelomovým systémem boje. Mùžeš volnì pøepínat mezi více typy mečù pøímo bìhem hry. Do bojù byla integrována nejnovìjší technologie simulace fyziky, což má za následek destrukci obrovských rozmìrù pøi zneškodovaní nepøátel a všeho, co se pøiplete do cesty. Boje ve skvìlém stylu se odehrávají na pùsobivých místech, v oblacích, nad vodou nebo v korunách stromù. Nepøátelé využívají komplexní bojovou choreografii založenou na principu skupinového boje a dokáží útočit stylem jeden na jednoho, ve skupinách po nìkolika desítkách, nebo dokonce v bataliónech po tisících, čímž dostává umìlá Intel®igence úplnì nový rozmìr. Tøi rùzné bojové stavy – okamžité pøepnutí bojového stylu umožuje vytvoøit si svùj vlastní unikátní bojový styl Boje ovlivnìné fyzikálním modelem – Proti nepøíteli mùžeš použít trosky; kopat do stolù a zastavit tak pøicházející hordu bojovníkù; hodit nepøítele do okolního prostøedí nebo do jiných nepøátel za pomoci speciálních ovládacích prvkù Ve høe vystupují herecké talenty, jako Andy Serkis, Steven Berkoff a další

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: