FIFA 12

 
 
€5
Kategória Športové
Zvoľte variant
Stav hry: Použitá Skladom (1 ks) €5
   
 

FIFA 12

FIFA 12 díky revolučním inovacím v hratelnosti poskytuje dokonalejší a silnìjší zážitek. Nová funkce Precision dribbling (Precizní driblink) nabízí lepší ovládání vedení míče na malém prostoru, více času na rozhodnutí o útoku a lepší kontrolu nad celkovým tempem hry. Systém bránìní byl pøepracován tak, aby lépe reflektoval skutečné defenzivní postupy ve skutečném fotbale. O vše se stará nová funkce Tactical Defending (Taktická obrana), v rámci jejíchž principù fungování hrají stejnì velkou roli faktory aktuální pozice jednotlivých hráčù a zachytávání pøihrávek, stejnì jako provádìní obranných zákrokù. Taktika a načasování nyní hrají klíčovou roli.

Chování hrou øízených hráčù bylo vylepšeno funkcí Pro Player Intelligence (Inteligence profesionálních hráčù), která zajišťuje, že si jsou vìdomi své aktuální situace a podle ní reagují na základì vlastních dovedností a zvyklostí. Podle své úrovnì orientace ve høe rovnìž dokáží vyhodnotit slabiny a pøednosti spoluhráčù v každé situaci. Grafická podoba hry prošla promìnou tak, aby vše vypadalo a pùsobilo svìže a novì od pøedzápasové prezentace až po závìrečný hvizd rozhodčího. FIFA 12 nabízí autentické zpracování dìní a atmosféry fotbalového zápasu, rychlejší a snazší navigaci a více než 500 oficiálnì licencovaných klubù. Další funkce a vlastnosti budou oznámeny v následujících mìsících.

Hlavní funkce a vlastnosti:

    Player Impact Engine (Øízení vlivu hráče na okolí) — Nový speciální engine byl ve vývoji dva roky s cílem vyprodukovat model reálných účinkù fyzického kontaktu, která pocítíte pøi každé interakci na høišti. Prùbìh a vyústìní každého souboje je velmi variabilní a pøirozený, a proto pùsobí mimoøádnì autenticky. Hráči pùsobí na høišti dynamičtìjším dojmem, pøi každém osobním souboji se snaží soupeøe odstrčit a rychleji se vzpamatovávají z lehčích støetù.
    Pro Player Intelligence (Inteligence profesionálních hráčù) — Chování hrou øízených hráčù bylo vylepšeno funkcí sebeuvìdomìní a vnímání okolí, což jim umožuje dìlat vlastní rozhodnutí na základì vlastních zkušeností a znalosti pøedností a slabin spoluhráčù. Hráči s mimoøádným čtením hry napøíklad uvidí pøíležitost pro vyslání kolmé pøihrávky i v situacích, jež by jiný hráč ignoroval. Špílmachr Arsenalu Cesc Fabregas se spíše (a rychleji) dokáže rozhodnout oslovit pøihrávkou dále postaveného spoluhráče, nežli hráč se slabším pøehledem na høišti. Navíc týmy øízené hrou budou mìnit styl svých útočných akcí na základì pøedností svých hráčù na høišti a slabých stránek soupeøe, čímž vytvoøí reálnìjší zážitek a vìtší rùznorodost zápasù.
    Tactical Defending (Taktická obrana) — Podstatnì mìní pøístup k obranné fázi hry, velkou roli nyní hrají aktuální pozice jednotlivých hráčù a zachytávání pøihrávek, stejnì jako provádìní obranných zákrokù. Alfou a omegou úspìchu je nyní taktika a načasování.
    Precision dribbling (Precizní driblink) — Získáte nové možnosti pøekonání soupeøe, více času na rozhodnutí, co provést s míčem, či více kontroly nad celkovým tempem utkání. Budete moci využít krátké doteky na malých prostorech, na køídlech a dokonce i pøi pokusech zbavit se dotírajícího soupeøe.
    Skutečná zranìní — Technologie Player Impact Engine monitorujete kontakt mezi hráči v reálném čase, analyzuje sílu støetu a jeho dùsledky na tìlo a vyhodnocuje pravdìpodobnosti vzniku skutečných zranìní. Mód kariéry je tak proto ještì reálnìjší a náročnìjší. Budete se muset vypoøádávat s novými typy zranìní a rizikem, které nastává, když na høištì pošlete ještì ne zcela uzdraveného hráče.
    Nová prezentace — Utkání nyní pùsobí mnohem více jako skutečné televizní pøenosy. Je tomu dáno díky dramaticky vylepšenému osvìtlení, autentičtìjšímu chování divákù a nové standardní kameøe, která dìlá každé utkání výjimečným.
    Snazší navigace — Pro rychlejší a pøehlednìjší navigaci byl systém menu pøepracován a nabízí modifikovatelnou hlavní nabídku podle oblíbeného klubu, stadionu, fotbalisty či virtuálního profesionála uživatele.
    Bezkonkurenční autenticita — Více než 500 oficiálnì licencovaných klubù a více než 15,000 hráčù.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: